PARTNERS

Tillsammans med våra ledande partners har vi möjlighet att erbjuda helhetslösningar inom E-commerce, digital marknadsföring, drift underhåll, övervakning samt nischade programvaror som visat sig haft stor genomslagskraft hos våra nordiska grannar.

NITECO

Världens största certifierade Epi-server partner!
Tillsammans med Niteco som intressebolag och partner, erbjuder D-Source hel- eller deltjänster inom digital utveckling.
Niteco är specialicerade inom Websiteutveckling, E-commerce, Mobila lösningar och anpassningar, digital marknadsföring samt helhetslösningar inom 24/7 drift, underhåll och övervakning - ITIL certified. Tjänsterna kan levereras både på plats och remote.

AVIAN/NUIX

Avian är en nordisk tjänst- och integrationspartner för NUIX kring undersökningar och eDiscovery-teknologier i norra Europa. 
Avian har sin styrka i försäljning av konsultativa tjänster och kvalitativ utbildning av programvaran NUIX. NUIX har en unik förmåga att hantera stora och ostrukturerade datavolymer som behöver snabba exakta svar för till exempel utredning, integritet, compliance, incidenthantering, tvister och andra väsentliga utmaningar.