PARTNERS

Tillsammans med Niteco har vi möjlighet att erbjuda lösningar inom webbutveckling, E-commerce, digital marknadsföring, off-shore projekt, drift och underhåll, och övervakning. Inga webbprojekt är för stora eller för små. 
Tillsammans med Avian kan vi erbjuda EDISCOVERY, DIGITAL FORENSICS & ​INVESTIGATIONS som visat sig haft stor genomslagskraft hos både myndigheter och privata företag. 

NITECO

Världens största certifierade Optimizely-server partner!
Niteco is a global end-to-end digital agency that can support your digital transformation with consultancy, marketing, design and application management services in addition to its world-class website and Ecommerce development capabilities. Headquartered in the emerging tech hotspot Vietnam, Niteco boasts offices around the world that cover customers’ needs around the clock.

https://niteco.com

AVIAN/NUIX

Avian är en nordisk tjänst- och integrationspartner för NUIX kring undersökningar och eDiscovery-teknologier i norra Europa. 
Avian solutions combine advanced technology, Avian's presence and the extensive knowledge of our partners' global teams of industry experts.
​​​Avian is the premiere service and integration partner of leading investigations and eDiscovery technologies in Europe.
Organisations turn to Avian when they have large data volumes and need fast, accurate answers for investigation, privacy, incident response, insider threats, litigation, and other essential challenges.

https://www.avian.dk